Hotline: 0772005859

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Bình sứ tráng men bóng trái khế 02

Còn hàng

Chất liệu : gốm sứ tráng men bóng
Màu sắc : màu xanh, màu trắng, màu xám
Kích thước : 
- Bình thấp cao 11 cm x ngang 13 cm 
- Bình trung cao 18 cm x ngang 12 cm 
- Bình cao : cao 23  cm x ngang 14 cm 
Giá trên là của 01 bình thấp

Bình sứ cắm hoa tráng men bóng hình trái khế đẹp
Chất liệu : gốm sứ tráng men bóng
Màu sắc : màu xanh, màu trắng, màu xám
Kích thước : 
- Bình thấp cao 11 cm x ngang 13 cm 
- Bình trung cao 18 cm x ngang 12 cm 
- Bình cao : cao 23  cm x ngang 14 cm 
Giá trên là của 01 bình thấp
Quý khách vui lòng chọn mẫu bình khi đặt hàng cho shop

Mẫu bình sứ tráng men bóng hình trái khế đẹp 

Kích thước bộ bình gốm sứ trái khế cắm hoa để bàn 

Các chi tiết của bình sứ cao cấp 
Bình sứ cắm hoa để bàn làm việc đẹp