Hotline: 0772005859

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Bình gốm sứ có quai họa tiết chim công

Còn hàng

250,000 VNĐ

Chất liệu : gốm sứ
Màu sắc : như hình
Giá trên không bao gồm hoa như hình 

Mẫu bình sứ có quai họa tiết chim công 
Chất liệu : gốm sứ
Màu sắc : như hình
Giá trên không bao gồm hoa như hình 

Bình gốm sứ có quai họa tiết chim công